Luontaiset taipumuksemme: taustateoria & tyyppikuvaukset

Luontaiset taipumuksemme: taustateoria & tyyppikuvaukset

By Kari Helin

  • Release Date : 2013-01-03
  • Genre : Industries & Professions
  • FIle Size : 9.80 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Luontaiset taipumuksemme: taustateoria & tyyppikuvaukset Ihmisten erilaisuus on huonosti hyödynnetty voimavara. Tämän oppaan yksi tavoite onkin kertoa tähän liittyvistä mahdollisuuksista. Erilaisuutta on hyvin monenlaista, esimerkiksi erilainen ulkomuoto, työkokemusten erilaisuus, erilainen peruskoulutus, erilaiset arvot, erilaiset kulttuuritaustat ja ajattelutyylien erilaisuus. 

Tässä kirjassa tarkastelun painopisteenä on listan viimeinen kohta eli ajattelutyylien erilaisuus. Se on noussut viimeisen 10 vuoden aikana suuren huomion kohteeksi ympäri maailman, lähinnä ajattelutyylejä nerokkaasti jäsentävän MBTI (Myers Briggs Type Indicator) -mallin ansioista.

Tässä kirjassa kuvatun mallin suurin oppi-isä on Carl Gustav Jung, sveitsiläinen lääkäri ja tutkija, joka käytti useita vuosikymmeniä ihmisten persoonallisten taipumusten ja ajattelutyylien tutkimiseen. Hän julkaisi selvitystyönsä tulokset jo 1920-luvulla. Hän esittämänsä malli, tyyppien teoria, ontämän päivän tutkijoiden mukaan hyvin pätevä, mutta vaikeatajuinen.

Jungin mallin kansantajuistivat kaksi amerikkalaista tutkijaa Katharine Briggs ja Isabel Briggs Myers, äiti ja tytär. Heidän työnsä tuloksena syntyi edellä kerrottu MBTI-malli ja ajatteluun liittyviä taipumuksia jäsentävä käytännön työkalu MBTI-indikaattori. Nyt ne ovat levinneet ympäri maailmaa, mm. johtamiskoulutukseen ja työryhmien kehittämiseen. 

Keskeinen syy kehittää oma ajattelutaipumuksia jäsentävä työväline, LTA-analyysi, oli MBTI-indikaattorin tekninen kömpelyys. Sen avulla omien taipumusten tunnistaminen kesti 30-45 minuuttia ja vaati joukon laskutoimituksia. LTA analyysin avulla sama asia hoituu modernilla tietotekniikalla alle 10 minuutissa. ja lisäksi se synnyttää hyvän tulosraportin. 

MBTI- ja LTA -analyysien taustalla on hyvin syvällinen teoria. Tämä tarkoittaa sitä, että analyysin tulosta voi ymmärtää tai tulkita helposti väärin, jos ei ymmärrä sen taustalla olevaa viitekehystä.  Tämä opas on suunniteltu lähinnä niille, jotka ovat tehneet itselleen MBTI- tai LTA -analyysin ja haluavat syventää ymmärrystään sen tuloksesta.

keyboard_arrow_up